2018-08-31 12:23:40

Raspored razreda po učionicama u šk. god. 2018./19.

***Napomena: 3. rujna 2018. neće se koristiti učionice A7 i A8 zbog radova u njima.***


Poštanska i telekomunikacijska škola