2021-01-13 16:57:49

Bošura Ureda za postupanje u kriznim situacijama o potresu i postupanju za vrijeme potresa

Poštovani učenici, roditelji i djelatnici,

u nastavku su poveznice na brošure Ureda za postupanje u kriznim situacijama u vezi potresa i ponašanja tijekom potresa, te o zaštiti od učinaka potresa.

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/hitne_situacije/LETAK%20POTRES.pdf

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/uhs%20LETAK%20potres%20karta.pdf

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/hitne_situacije/uzh%20LETAK%20potres.pdf


Poštanska i telekomunikacijska škola