preskoči na sadržaj
Smjerovi

U školi postoje tri zanimanja:

- tehničar za telekomunikacije

- tehničar za računalstvo

- tehničar za poštanske i financijske usluge

Zanimanje: TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Zbog ubrzanoga razvoja elektronike, napose telekomunikacijske tehnike i sve veće povezanosti telekomunikacija s računalstvom, bilo je potrebno u postojećem nastavnom planu i programu tehničara za telekomunikacije (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje br. 2/1996.) učiniti promjene koje će omogućiti bržu i lakšu prilagodbu programa mogućim zahtjevima tržišta rada u tome zahtjevnom i vrlo brzim promjenama podložnom području elektrotehnike. Stoga je na inicijativu Poštanske i telekomunikacijske škole iz Zagreba u suradnji sa Zavodom za unapređivanje školstva izrađen prijedlog nužnih promjena koje omogućavaju unapređenje programa tehničara za telekomunikacije u vremenu do temeljitijih promjena koje se očekuju s obzirom na promjene u školskom sustavu Republike Hrvatske. Obrazovanje tehničara za telekomunikacije, pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja utvrđenih u Zakonu o srednjem školstvu, ima za cilj:

a) osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje, te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža

b) stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničke znanstvene oblasti, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama.

Zadaće obrazovnog programa tehničara za telekomunikacije su osposobljavanje učenika za obavljanje poslova:

- organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
- izgradnja pristupne korisničke mreže,
- montiranje i održavanje telefonskih centrala,
- montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
- operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
- vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
- priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
- priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
- tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
- osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
- operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
- montiranje i održavanje multipleksne opreme,
- operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme.

Obrazovanje osposobljava za rad u servisima i prodavaonicama telekomunikacijskih aparata i uređaja, poduzećima za izgradnju i održavanje telekomunikacijskih kapaciteta i velikim telekomunikacijskim sistemima.

 

Redni

broj

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

-

-

4.

Geografija

2

1

-

-

5.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

q6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

7.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

8.

Matematika

3

3

3

3

9.

Fizika

2

2

2

2

10.

Kemija

2

-

-

-

11.

Biologija

1

-

-

-

12.

Računalstvo

2

2

2

-

13.

Tehničko crtanje i dokumentiranje

2

-

-

-

14.

Osnove elektrotehnike

4

3

-

-

15.

Mjerenja u elektrotehnici

-

3

-

-

16.

Elektrotehnički materijali i komponente

-

2

-

-

17.

Elektronički sklopovi

-

-

4

-

18.

Digitalna elektronika

-

-

2

-

19.

Informacije i komunikacije

-

2

-

-

20.

Telekomunikacijske mreže

-

-

2

-

21.

Psihološke osnove komunikacija

-

-

1

-

22.

Prijenosni sustavi

-

-

-

3

23.

Komutacijski sustavi

-

-

-

2

24.

Internetske tehnologije

-

-

-

2

25.

Informacijski sustavi

-

-

2

-

26.

Sklopovska oprema računala

-

-

-

2

27.

Sustavna programska oprema

-

-

-

2

28.

Radioničke vježbe

4

4

4

4

29.

3D modeliranje - izborni

-

-

-

2

30.

Odašiljači i veze - izborni

-

-

2

-

 

UKUPNO

32

32

32

32

Stručna praksa

-

80

80

-

 

 

Zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (*NOVI STRUKOVNI KURIKULUM OD 2018./19.!)

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Opis zanimanja:

Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

• rada na računalu

• pripreme i obrade podataka

• kontrole, pripreme i obrade podataka

• oblikovanje baza podataka

• administracije baza podataka

• projektiranja informacijskih sustava

• operatera na vanjskoj računalnoj opremi

• sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža

• osiguranja kvalitete

• edukacije krajnjih korisnika

• marketinga i prodaje u području ICT-a

• druge srodne poslove

 

Obvezni općeobrazovni predmeti

Tjedno

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

HRVATSKI JEZIK

3

3

3

3

STRANI JEZIK

2

2

3

3

POVIJEST

2

2

0

0

GEOGRAFIJA

2

1

0

0

POLITIKA I GOSPODARSTVO

0

0

0

2

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

2

2

2

2

VJERONAUK / ETIKA

1

1

1

1

MATEMATIKA

4

4

3

3

FIZIKA

2

2

2

2

KEMIJA

2

0

0

0

BIOLOGIJA

1

0

0

0

Obvezni strukovni dio

Tjedno

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

TEHNIČKO I POSLOVNO KOMUNICIRANJE

0

0

0

2

UPOTREBA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U UREDSKOM POSLOVANJU

3

0

0

0

TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE

2

0

0

0

UVOD U BAZE PODATAKA

0

1

0

0

OSNOVE RAČUNALA

0

2

0

0

GRAĐA RAČUNALA

0

0

3

0

OPERACIJSKI SUSTAVI

0

0

2

0

PRAKTIČNE OSNOVE RAČUNALSTVA

0

2

0

0

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

2

3

0

0

OSNOVE ELEKTROTEHNKE

4

0

0

0

UVOD U ELEKTRONIKU

0

2

0

0

DIGITALNA LOGIKA

0

3

0

0

UVOD U RAČUNALNE MREŽE

0

2

0

0

RAČUNALNE MREŽE

0

0

2

0

KONFIGURIRANJE RAČUNALNH MREŽA I SERVISA

0

0

0

3

SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

0

0

0

2

MIKROUPRAVLJAČI

0

0

2

0

UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI

0

0

0

2

DIZAJN BAZA PODATAKA

0

0

2

0

SKRIPTNI JEZICI I WEB PROGRAMIRANJE

0

0

2

2

IZBORNI STRUKOVNI MODULI

PREDMET

 

Tjedno

 

3.r.

4.r.

PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 1

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

1

2

NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

2

2

MULTIMEDIJA

2

1

PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 2

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

1

2

NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

2

2

PROGRAMIRANJE MOBILNIH UREĐAJA

2

1

PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 3

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

1

2

NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

2

2

WEB DIZAJN

2

1

SISTEMSKI IZBORNI MODUL 1

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

3

2

POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI

0

2

MULTIMEDIJA

3

1

SISTEMSKI IZBORNI MODUL 2

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

3

2

POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI

0

2

PROGRAMIRANJE MOBILNIH UREĐAJA

2

1

SISTEMSKI IZBORNI MODUL 3

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

3

2

POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI

0

2

WEB DIZAJN

2

1

 

Više informacija o novom strukovnom kurikulumu za zanimanje Tehničar za računalstvo nalazi se na sljedećim linkovima:

 

- STANDARD ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_71_1697.html

 

- STRUKOVNI KURIKULUM ZA  STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTO: 

http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Kurikulumi/K_Tehnicar%20za%20racunalstvo_za%20odobrenje.pdf​

 

 Zanimanje: TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE ULUGE (NOVO!)
(stari naziv: Tehničar poštanskog i telekomunikacijskog prometa)


Obrazovni sektor: Promet i logistika

Opis zanimanja

Tehničar za poštanske i financijske usluge tijekom svoga školovanju stječe znanja, kompetencije i vještine da bi poslije stečeno mogao primijeniti pri planiranju, organizaciji i realizaciji poštanskih i ekspres usluga, usluga povezanih s elektroničkim komunikacijama koje davatelj poštanskih usluga nudi iz vlastite palete usluga i usluga za ugovorne korisnike, financijskim poslovanjem, financijskim uslugama, uslugama osiguranja, bankarskim uslugama, prodajom robe, e-uslugama i m-uslugama iz palete poštanskih  i ekspres usluga te ostalih usluga prema zahtjevu svakodnevnih ubrzanih promjena u načinu pružanja usluga, implementacije i potražnje za novim usluga na tržištu, a na zadovoljstvo korisnika.

U svom poslu tehničar za poštanske i financijske usluge mora znati uljudno komunicirati na hrvatskome jeziku te jednom ili više stranih jezika (engleski, talijanski, francuski, njemački), biti psihički stabilan, sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskome radu i moći rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenome i u uredu, neravnomjerno raspoređeno radno vrijeme, prekovremeno radi prema potrebi. Nužno je da poznaje pravne akte (zakone, pravilnike, opće uvjete, itd...). Potrebna je otvorenost za stalno stručno usavršavanje i usvajanje novih znanja, kompetencija i vještina vezano za promjene, uvođenje  i primjenu novih tehnologija u svakodnevnom poslovanju davatelja poštanskih usluga.

Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Podrazumijevaju se radna mjesta na kojima se mogu zaposliti tehničari za poštanske i financijske usluge, a to su:  operater u poštanskom uredu, operater u logističkom poštanskom centru - sortirnici, operater u međunarodnom poštanskom prometu, voditelj tima, voditelj odjela, referent, voditelj područja, operater na šalteru, teleoperater, operater u elektroničkim komunikacijama, operater u pozivnom centru (call centar), prodajni predstavnik, voditelj ključnih kupaca.

Horizontalna prohodnost podrazumijeva proširenje stručnih kompetencija za potrebe radnog mjesta na istoj razini složenosti.

Vertikalna prohodnost podrazumijeva rad na radnim mjestima višeg stupnja složenosti što podrazumijeva potrebu da nakon uspješno završenog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge,  učenici ostvaruju mogućnost i imaju visoku izlaznost na ispite državne mature, a nakon položene državne mature nastavak obrazovanja na Fakultetu prometnih znanosti, Tehničkom veleučilištu s prometnim /logističkim usmjerenjem, Fakultetu organizacije i informatike, Ekonomski fakultet i ostalim visokoškolskim ustanovama.

Na tržištu rada tehničar za poštanske i financijske usluge može tražiti zaposlenje kod  Hrvatske pošte d.d., drugih davatelja poštanskih usluga, logističkih tvrtki, telekomom operatera, osiguravajućih društva,  poslovnih banaka, institucija platnog prometa i financijskih usluga.

Zanimanja s kojima se često i usko surađuje tehničar za poštanske i financijske usluge:

 • dostavljač  
 • informatičar,
 • carinik,  
 • sanitarni inspektor,  
 • veterinarski inspektor,  
 • policajac,  
 • bankovni službenik,
 • službenik u osiguravajućim kućama
 • djelatnik vanjskih/ugovornih partnera,  
 • stručni referenti unutrašnjeg ustroja,
 • vozač

Zdravstveni rizici u zanimanju

Bolesti izazvane radom u sjedećem položaju, radom na računalu, radom sa strankama, radom s novcem i vrijednosnicama, rizik razbojstva i pljačke.

Tipično radno okruženje i uvjeti rada

Tehničar poštanskih i financijskih usluga uglavnom radi u zatvorenom prostoru, prema potrebi i na otvorenom, rad se obavlja u smjenama tijekom 24 sata, radi pri dnevnom i umjetnom svjetlu, radi sa specifičnom opremom i sredstvima za poštanski promet, ekspres usluge, financijsko poslovanje, bankarske usluge, usluge osiguranja i elektroničke komunikacije.

Redni

broj

Obvezni općeobrazovni nastavni predmeti

                     Tjedni broj sati

1. razred

2.  razred

3.   razred

4. razred

 1.  

Hrvatski jezik

3

3

3

3

 1.  

I. Strani jezik

3

3

3

3

 1.  

II. Strani jezik

2

2

-

-

 1.  

Povijest

2

-

-

-

 1.  

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

 1.  

Geografija

2

-

-

-

 1.  

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

 1.  

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

 1.  

Matematika

3

3

3

3

 1.  

Fizika

2

2

2

-

 1.  

Računalstvo

2

-

-

-

 

Obvezni strukovni nastavni predmeti

 

 

 

 

 1.  

Poštanski promet

2

2

-

-

 1.  

Tehnologija poštanskog prometa

-

-

3

3

 1.  

Osnove prijevoza i prijenosa

-

2

-

-

 1.  

Ekspress usluge

-

2

-

-

 1.  

Kultura komuniciranja

-

-

-

2

 1.  

Logistika i poštanski promet

-

-

-

2

 1.  

Tehnologija informacijsko komunikacijskog prometa

 

2

 

2

-

-

 1.  

Komunikacijske mreže

-

-

2

2

 

Novčano poslovanje u pošti

2

2

2

-

 1.  

Trgovinsko poslovanje u pošti

-

-

3

-

 1.  

Bankarstvo i osiguranje

-

-

-

2

 

Informacijske tehnologije u poslovanju

 

2

2

2

 

Informacijske tehnologije u poštanskom uredu

-

-

-

2

 

Praktična nastava

2

2

3

3

 

Izborni nastavni predmet

 

     
 1.  

Osnove komunikologije

2

 

 

 

 1.  

Filatelija

2

 

 

 

 1.  

Poštanski i informacijsko komunikacijski sustavi

 

2

 

 

 1.  

Promet i ekologija

 

2

 

 

 1.  

Osnove HI TECH marketinga

 

 

2

 

 1.  

Inteligentni transportni sustavi

 

 

2

 

 1.  

Logistika

 

 

 

2

 1.  

Telematika

 

 

 

2

 

UKUPNO

32

32

31

32

Više informacija o zanimanju, kvalifikaciji, predmetima kao i mogućosti nastavka školovanja nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge možete pogledati na linkovima:

Standard zanimanja tehničar za poštanske i financijske usluge

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_83_2008.html

Standard kvalifikacje tehničar za poštanske i financijske usluge

Link:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_83_2009.html

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_83_2010.html

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kurikulum za zanimanje Tehničar za telekomunikacije se nije mijenjao, a ostala dva zanimanja se upisuju u šk. god. 2018./19. po novom kurikulumu. 

U nastavku se nalaze tablice s predemtima za zanimanja koja se odvijaju po starom kurikulumu, a oni u šk. god. 2018./19. vrijede za druge, treće i četvrte razrede.

Tehničar za računalstvo

Redni

broj

Nastavni predmet

            Tjedni broj sati

2. razred

3. razred

4.razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Geografija

1

-

-

5.

Politika i gospodarstvo

-

-

2

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

7.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

8.

Matematika

3

3

3

9.

Fizika

2

2

2

10.

Kemija

-

-

-

11.

Biologija

-

-

-

12.

Računalstvo

2

2

-

13.

Tehničko crtanje i dokumentiranje

-

-

-

14.

Osnove elektrotehnike

3

-

-

15.

Mjerenja u elektrotehnici

3

-

-

16.

Elektrotehnički materijali i komponente

2

-

-

17.

Finomehanička tehnika

2

-

-

18.

Elektronički sklopovi

-

4

-

19.

Digitalna elektronika

-

2

-

20.

Električni strojevi i uređaji

-

2

-

21.

Informacije i komunikacije

-

2

-

22.

Automatsko vođenje procesa

-

-

2

23.

Elektronička instrumentacija

-

-

2

24.

Sklopovska oprema računala

-

-

3

25.

Sustavna programska potpora

-

-

2

26.

Dijagnostika i održavanje uređaja

-

-

2

27.

Radioničke vježbe

4

4

4

28.

Izborni program

-

2-3

2

 

UKUPNO

32

32

32

Stručna praksa

80

80

-


Tehničar PT prometa

 

Redni

broj

Nastavni predmet

                     Tjedni broj sati

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

5.

Geografija

-

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

8.

Matematika

3

3

3

9.

Fizika

2

-

-

10.

Računalstvo

2

-

-

11.

Osnove prijevoza i prijenosa

2

-

-

12.

Poštanski promet

2

4

4

13.

Poštanski i telekomunikacijski sustavi

-

-

3

14.

Novčano poslovanje

2

3

3

15.

Informacijski i komunikacijski praktikum

2

2

2

16.

Kultura komuniciranja

-

1

2

17.

Telekomunikacijski promet

2

2

2

18.

Praktična nastava

3

3

3

19.

Izborni predmet – strani jezik

2

2

2

 

UKUPNO

32

30

32
Korisni linkovi
Korisni linkovi
 • Ministarstvo znanost...
 • NCVVO
 • ASOO
 • AZOO
 • EMA
 • Završni rad
 • Erasmus+ projekti


Facebook

Podijeli s prijateljima

Oglasna ploča

Vijesti iz CARNet-a

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju